SOY BAĞININ REDDİ VE NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

ileAv. Numan TANDOĞAN

SOY BAĞININ REDDİ VE NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

Tarafların evlilik birliği süresince yahut evliliklerinin sona ermesine müteakip iddet müddeti içerisinde dünyaya gelen çocukların soy bağı karine olarak koca ile kurulur. İşte bu noktada kurulan soy bağı gerçeğe uygun değilse ilgililer soy bağının reddine ilişkin talepte bulunabilir.

Aile hukuku’nun konusunu oluşturan Soy bağının reddine ilişkin davanın, soy bağı kurulan koca, çocuk yahut diğer ilgililer tarafından süresi içerisinde açılması gerekir. Soy bağının reddini talep eden çocuk ergin değilse öncelikle kendisine temsil kayyımı atanması gerekmektedir.

Soy bağının reddi davası ile nüfus kaydının düzeltilmesi davaları ayrı davalardır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası herhangi bir hak düşürücü süreye yahut zamanaşımına tabi olmaksızın nüfus kaydının gerçek durumu yansıtmamasıyla birlikte baştan itibaren kütüğe yanlış geçirilmesi halinde her türlü delille ikame edilebilir.

Soy bağının reddine ilişkin davalar Aile Mahkemelerinde görülürken nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar ise Asliye hukuk Mahkemesinde görülür.

Yargılama sürecinin en iyi şekilde takip edilebilmesi ve hak kaybı yaşanmaması için yasal mevzuatların güncel takibi gerekmekte olup sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi için Avukat aracılığıyla hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Yazar hakkında

Av. Numan TANDOĞAN administrator

Tandogan&Tandogan Hukuk Bürosu, müvekkillerine Türk hukuku alanındaki konularda nitelikli hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Müvekkillerimiz, yerel ve uluslararası hukuk alanlarında dünyanın önde gelen küresel bir hukuk bürosunun sunduğu hukuki danışmanlık hizmetine en kapsamlı şekilde ulaşmakta, ulusal mevzuata ve ticari uygulamalara ilişkin sahip olduğumuz birikimin bir yansıması olan hukuki desteğimizden faydalanmaktadır.

Bir cevap yazın