Miras Hukukunda Mirasçı Kimlerdir?

ileAv. Numan TANDOĞAN

Miras Hukukunda Mirasçı Kimlerdir?

Miras bırakan kimsenin terekesinde yasal olarak hak sahibi olan kimselere mirasçı denilir. Medeni kanun kapsamında mirasçılar yasal ve atanmış olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Yasal Mirasçılar

Yasal mirasçı denildiği takdirde öncelikle kan hısımları akla gelmektedir. Bu doğrultuda kanunda arandığı şekilde kan hısımı olarak 3. Zümreye kadar olan kimseler mirasçı sıfatına haizdir.

Kısaca değinecek olursak 1. Zümre, miras bırakanın alt soyu yani çocukları ve torunlarıdır.

2. Zümre ise miras bırakanın kimsenin alt soyu olan kimsenin bulunmaması halinde devreye girer. Bu zümreye dahil olan mirasçılar miras bırakanın kardeşleri, yeğenleri ve kardeş torunlarıdır.

3. Zümreye dahil olan mirasçılar ise 1. ve 2.Zümre mirasçıları olmaması halinde hak sahibi olacaktır. Bu zümreyi de miras bırakanın büyük ana, büyük baba, teyze, hala ve amcadır.

Sağ kalan eş ise miras bırakanın yasal mirasçılarından olup miras hakkı da hangi zümre ile mirasçı kaldığı değerlendirilerek belirlenecektir. Ek olarak sağ kalan eşin mal rejiminin tasfiyesinden doğan hakları da bulunmaktadır. Bu doğrultuda terekenin tasfiyesinden önce mal rejimin tasfiyesinin sonucunun beklenmesi gerekmektedir.

Evlatlık olan kimsenin mirasçılık hakkı ise miras bırakanın alt soyu ile aynı olmaktadır. Ek olarak evlatlık olan kimsenin biyolojik ailesi ile mirasçılığı da devam ederken evlat edinen ve mirasçıları da evlatlığa mirasçı olmamaktadır.

Atanmış Mirasçılar

Yasal mirasçılardan farklı olarak atanmış mirasçılar bu yönde yasal bir tasarruf da yoksa miras bırakanın vefatı ile derhal hak sahibi olmamaktadır. Özetle atanmış mirasçılar, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla atadığı mirasçılardır. Bu durum miras bırakan kimsenin tereke konusu varlığının bir kısmını veya tamamını genellikle belirli bir kişiye vasiyetname veya miras sözleşmesi ile bırakması halinde meydana gelmektedir.

Yargılama sürecinin en iyi şekilde takip edilebilmesi ve hak kaybı yaşanmaması için yasal mevzuatların güncel takibi gerekmekte olup sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi için Avukat aracılığıyla hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Yazar hakkında

Av. Numan TANDOĞAN administrator

Tandogan&Tandogan Hukuk Bürosu, müvekkillerine Türk hukuku alanındaki konularda nitelikli hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Müvekkillerimiz, yerel ve uluslararası hukuk alanlarında dünyanın önde gelen küresel bir hukuk bürosunun sunduğu hukuki danışmanlık hizmetine en kapsamlı şekilde ulaşmakta, ulusal mevzuata ve ticari uygulamalara ilişkin sahip olduğumuz birikimin bir yansıması olan hukuki desteğimizden faydalanmaktadır.

Bir cevap yazın