Vergi Hukuku

vergi hukuku

Müvekkillerimizin uzun ve kısa vadeli vergi planlama yapılarını tasarlamak, hayata geçirmek ve savunmak için Tandogan&Tandogan Hukuk Bürosu olarak kapsamlı bilgiye ve köklü kaynaklara sahibiz.

Tandogan&Tandogan Hukuk Bürosu olarak, vergi danışmanlarından ve avukatlarından oluşan network ile işbirliği içinde çalışarak, Türkiye’de ulusal ve çok uluslu müvekkillere çift yönlü ve yüksek kalitede vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.

Vergi Hukuku alanında faaliyetlerimiz:

  • KDV ve diğer vergiler
  • Vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi
  • Çalışanların istifade ettiği haklar
  • Uzlaşma
  • Vergi suç ve cezaları
  • İdari makamlara yapılan müracaatlar

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

KDV ve diğer dolaylı vergiler. KDV’ye ilişkin ihtilaflar ve dava takipleri de dahil olmak üzere KDV denetimine yönelik çalışmalarda da yardımcı olmaktayız.

Vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi. Tecrübeli avukatlarımız ve vergi danışmanlarımız ile birlikte uluslararası faaliyetler, sınır ötesi işlemler ve yerel faaliyetler açısından tutarlı, dinamik ve savunulabilir stratejiler sunmakta ve müvekkillerimizi, vergi denetimlerinden kaynaklanan soruşturmalardan doğan uyuşmazlıklarda savunmaktayız.

Çalışanlara sağlanan haklar. Hem yabancı, hem de ulusal işverenlere çalışanlara sağlanan sosyal hakların vergilendirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.