Tıp Hukuku

Tıp Hukuku

Tıp hukuku alanında hukuka uygunluk, malpraktis’ten kaynaklanan tazminatlar ve ceza davaları, hekim-hasta ilişkisinden meydana gelen hukuki ve cezai uyuşmazlıklar, sağlık kurum ve kuruluşlarına kurumsal destek alanlarında uzmanlaşmış avukatlarımızdan oluşan tıp hukuku ekibimiz müvekkillerimize tıp hukukuna ilişkin konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, Tandogan&Tandogan Hukuk Bürosu olarak, Türkiye’de çalışmanın hassasiyetine uygun olarak, tüm kanunlara ve ikincil mevzuata derinlemesine vâkıf bir şekilde müvekkillerimize pratik hukuki tavsiyeler vermekte ve her müvekkilimizin özel ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tıp Hukuku alanındaki faaliyetlerimiz:

 

  • Malpraktis’ten Kaynaklanan Tazminatlar ve Ceza Davaları
  • Hekim-Hasta İlişkisinden Meydana Gelen Hukuki ve Cezai Uyuşmazlıklar
  • Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Kurumsal Destek
  • Hekim ve Hasta Hakları
  • Tıp Hukuku Hakkında Danışmanlık

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Tıp Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

Tıp hukuku alanında malpraktis’ten kaynaklanan tazminatlar ve ceza davaları, hekim-hasta ilişkisinden meydana gelen hukuki ve cezai uyuşmazlıklar, sağlık kurum ve kuruluşlarına kurumsal destek, hekim ve hasta hakları ve her türlü hukuki danışmanlık ve yardıma ilişkin konular dâhil olmak üzere müvekkillerimize her türlü konuda özel ihtiyaçlarına uygun kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Sözleşmelerin İncelenmesi ve Tadili

Müvekkillerimizin şirket politikalarını, sözleşmelerini incelemekte ve müvekkillerimizi söz konusu politikalar ve sözleşmelerin mevzuata uygunluğu hakkında bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, müvekkillerimizin karşılaştıkları sorunlara ilişkin etkin ve uygulanabilir çözümler üretmelerine yardımcı olmaktayız.

Uyuşmazlık Çözümü

Müvekkillerimizin, her türlü uyuşmazlığa karşı etkili savunmalar geliştirmesine yardımcı olacak hukuki bilgiye ve tıp hukuku ile ilgili yargılamalar hakkında kapsamlı tecrübeye sahibiz. Tandogan&Tandogan hukuk bürosu olarak, tıp hukukundan kaynaklanan ihtilaflara ilişkin çözüm üretmek amacıyla arabuluculuk ve sair anlaşma yollarını kullanmaktayız. Aynı zamanda onları her türlü uyuşmazlıkları karşısında haklarını müdafaa ve takip etmekteyiz.