İş Hukuku

İş Hukuku

Bireysel ve toplu iş hukuku, iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında uzmanlaşmış avukatlarımızdan oluşan iş hukuku ekibimiz müvekkillerimize iş hukukuna ilişkin konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, Tandogan&Tandogan Hukuk Bürosu olarak, Türkiye’de çalışmanın hassasiyetine uygun olarak, tüm kanunlara ve ikincil mevzuata derinlemesine vâkıf bir şekilde müvekkillerimize pratik hukuki tavsiyeler vermekte ve her müvekkilimizin özel ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş Hukuku alanındaki faaliyetlerimiz:

 • Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili
 • İş kazaları
 • Yabancılar hukuku (ikametgah,çalışma izni ve diğer talepler)
 • İkale sözleşmeleri
 • İş sözleşmesinin feshine ilişkin risk değerlendirmeleri
 • Dava ve arabuluculuk da dahil olmak üzere uyuşmazlık çözümü
 • Şirket işyeri yönetmeliklerinin incelenmesi ve tadili
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Sosyal güvenlik hukuku
 • İşçi alacakları (Kıdem-İhbar-Fazla Çalışma ve diğer tazminat talepleri)
 • İşe iade
 • Hizmet tespiti

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İş Hukuku Danışmanlık Hizmetleri. İş hukuku alanında hukuka uygunluk, fesih işlemleri ile ikale sözleşmeleri, iş kazaları, çalışan tazminatlarına ve ücretlerine ilişkin konular dâhil olmak üzere müvekkillerimize her türlü konuda özel ihtiyaçlarına uygun kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Sözleşmelerin İncelenmesi ve Tadili. Müvekkillerimizin şirket politikalarını, bireysel ve toplu iş sözleşmelerini incelemekte ve müvekkillerimizi söz konusu politikalar ve sözleşmelerin mevzuata uygunluğu hakkında bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, müvekkillerimizin karşılaştıkları sorunlara ilişkin etkin ve uygulanabilir çözümler üretmelerine yardımcı olmaktayız.

Uyuşmazlık Çözümü. Müvekkillerimizin, her türlü uyuşmazlığa karşı etkili savunmalar geliştirmesine yardımcı olacak hukuki bilgiye ve iş yargılaması hakkında kapsamlı tecrübeye sahibiz. Tandogan&Tandogan Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin işçi-işveren veya işveren-işçi ilişkisi içerisinde ileri sürdüğü iddiaları takip etmekte ve bunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla arabuluculuk ve sair anlaşma yollarını kullanmaktayız. Aynı zamanda onları her türlü uyuşmazlıkları karşısında haklarını müdafaa ve takip etmekteyiz.

Yabancılar Hukuku. Yabancılar hukuku alanında danışmanlık hizmeti veren ekibimiz, yurtiçinde çalışma izinleri, ikametgah izinleri alınması hususu ve diğer taleplere ilişkin etkili menfaat yönetimleri geliştirmelerine yardımcı olmakta ve onlara sonuç odaklı ve pratik hukuki destek vermekteyiz.