Aile Hukuku

aile hukuku

Aile ve Şahsın hukuku konularında müvekkillerin talepleriyle örtüşen işlemlerin yerine getirilmesi önceliğimiz olup izlenebilmesi muhtemel yolların detaylı bir şekilde birlikte müzakere edilmesi hususlarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Aşağıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti sunuyoruz:

 • Boşanma
 • Tedbir talepleri
 • Yoksulluk, İştirak,Yardım veya Tedbir nafakası ve bunlara ilişkin talepler
 • Velayet
 • Anlaşmalı Boşanma
 • Tanıma ve Tenfiz
 • Mal paylaşımı
 • Mal rejimlerinin tasfiyesi
 • Yasal mal rejiminin değiştirilmesi
 • Aile konutu
 • Vasi tayini
 • Maddi ve Manevi Tazminat

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Aile ve Şahsın Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri. Aile ve Şahsın hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların muhtemel sonuçları ve izlenmesi mümkün olan prosedürlerin yol haritasının çizilmesi ve bunlara yönelik yapılması gereken asgari işlemler hakkında müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Uyuşmazlık çözümü. Karşılaşılan sorunların arabuluculuk kapsamında olanlarının arabuluculuk veya sair anlaşma yollarıyla çözüme kavuşturulabilenlerinin bu şekilde çözülmesini sağlamaktayız. Gerekirse bunlara ilişkin anlaşma metinlerinin hazırlanmaktayız.

Dava Takibi. Davaya konu olabilen Tedbir talepleri, Yoksulluk, İştirak, Yardım veya Tedbir nafakası, Velayet davaları, Mal paylaşımı, Mal rejimlerinin tasfiyesi,Yasal mal rejiminin değiştirilmesi, Aile konutu, Vasi tayini gibi konulara ilişkin titiz dava takibi yapmakta ve bunlara ilişkin taleplerin yasal merciler huzurunda yerine getirilmesini sağlamaktayız.