Ceza Hukukunda Avukat

ileAv. Numan TANDOĞAN

Ceza Hukukunda Avukat

Ceza Avukatı

Ceza Hukukunda Avukatın Görevi Nedir?

Ceza hukukunda avukat nitelendirmesi her ne kadar günlük hayatta ve halk arasında kullanılmakta olsa da bu ad altında bir avukatlık dalı yoktur. Fakat uygulamada çalışma alanlarına bağlı olarak avukatlık mesleğin icra eden kimselerin özel çalışma alanlarının olduğu ve bu yönde faaliyet gösterdikleri görülmektedir.

Özetle ceza hukukunda avukat diye tabir edilen avukatlar vekili oldukları mağdur, şüpheli, müşteki, sanık veya diğer şahıslara genellikle soruşturma ve kovuşturma sürecinde hukuki yardımda bulunmaktadır.

Ceza hukukunda avukatın hukuki yardımından yararlanabilecek kişiler kimlerdir?

Kısaca failin meydana getirmiş olduğu eylemden zarar gören kimseye mağdur denilmektedir. Somut olaylarda eylem olması şart olmayıp suçun oluşması başka şekillerde de mümkündür. Mağdur suçun maddi unsurlarından olup her suçta bulunur. Bu noktada unutulmaması gereken sadece gerçek kişilerin suçun mağduru olabileceği tüzel kişilerin ise sadece suçtan zarar gören konumunda olduğudur. Kanunlarda yer alan suç tiplerine uygun suçlardan dolayı hukuken korunan bir menfaati olan kimsenin uğramış olduğu bu zarardan dolayı ilgililerden şikayetçi olması halinde artık müşteki olarak anılacaktır. Müştekilik kavramının önemi soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlar açısından önemli olup takibatı ilgilisi tarafından şikayetçi olunmasına bağlıdır. Fakat bazı suçların soruşturulması veya kovuşturulması şikayete bağlı olmayıp takibi savcılık makamı tarafından kamu adına yapılır. Dolayısıyla her mağdur müşteki olmayabilir.

Şüpheli ise soruşturma aşamasında hakkında suç isnadı olan kimsedir. Soruşturma aşaması sona erdikten sonra savcılık makamı tarafından iddianame düzenlenerek kovuşturma aşamasına geçilmesi halinde soruşturma aşamasında şüpheli olarak anılan kimse artık sanık olarak anılacaktır. Fakat bu şahıs 18 yaşından küçükse hukuken çocuk sayıldığı için soruşturma ve kovuşturma aşamasında suça sürüklenen çocuk olarak anılacaktır.

Ceza hukukunda avukat, hangi aşamalarda faaliyet gösterebilir?

  • Polis, Jandarma ve Savcılık huzurunda ifade alınması sırasında,
  • Hakkınızdaki her türlü işlem evrakını (tutanaklar, görüntü, beyanlar veya raporlar, kamera kaydı vs.) inceleme,
  • Suç şüphesi altında olan kişi yakalanmış veya gözaltına alınmışsa ceza hukukunda avukat ile görüşme,
  • Gözaltı, Tutukluluk, Yakalama ve çeşitli tedbirler hallerinde itiraz,
  • Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi ve Sulh Ceza hakimliğinde duruşmalara katılma,
  • Lehe olan hususları ve delilleri soruşturma ve kovuşturma aşamasında ilgili makamlara sunma,
  • Ceza infaz aşamasının hukuka uygunluğuna ilişkin denetimi

alanlarında ceza hukukunda avukat savunma hakkını temel hak ve özgürlükler doğrultusunda kullanır.

Yazar hakkında

Av. Numan TANDOĞAN administrator

Tandogan&Tandogan Hukuk Bürosu, müvekkillerine Türk hukuku alanındaki konularda nitelikli hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Müvekkillerimiz, yerel ve uluslararası hukuk alanlarında dünyanın önde gelen küresel bir hukuk bürosunun sunduğu hukuki danışmanlık hizmetine en kapsamlı şekilde ulaşmakta, ulusal mevzuata ve ticari uygulamalara ilişkin sahip olduğumuz birikimin bir yansıması olan hukuki desteğimizden faydalanmaktadır.

Bir cevap yazın