Makaleler

ileAv. Numan TANDOĞAN

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Konular Nelerdir?

Özel hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hakimliğinin veya ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır,

10 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren dava ve işler,

10 yıllık sınırın tespitinde ise ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı dikkate alınır.

 • Kasten yaralama,
 • Taksirle yaralama,
 • Tehdit,
 • Hakaret,
 • Şantaj,
 • Konut dokunulmazlığının ihlali,
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma,
 • Mala zarar verme,
 • Hırsızlık,
 • İmar kirliliğine neden olma,
 • Dolandırıcılık,
 • Bedelsiz senedi kullanma,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal,
 • Çocuğun soybağını değiştirme,
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali,
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması,
 • Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilere kötü muamele,
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
 • Güveni kötüye kullanma,
 • Cinsel saldırı,
 • Cinsel taciz,
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki,
 • İftira,
 • Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması,
 • Suç üstlenme,
 • Suç uydurma,
 • Özel belgede sahtecilik,
 • Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek,
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması,
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan,
 • Çevrenin kasten/taksirle kirletilmesi,
 • Mühür bozma,
 • Fuhuş,
 • Dilencilik,
 • Tefecilik,
 • Yalan tanıklık,
 • Yalan yere yemin,
 • Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık,
 • Bilişim sistemine girme,
 • Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanına girer.

Yargılama sürecinin en iyi şekilde takip edilebilmesi ve hak kaybı yaşanmaması için yasal mevzuatların güncel takibi gerekmekte olup sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi için Avukat aracılığıyla hukuki destek alınması tavsiye edilir.

ileAv. Numan TANDOĞAN

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Konular Nelerdir?

Kanunlar ile özel bir düzenleme olmadığı müddetçe,

 • Yağma,
 • İrtikâp,
 • Resmi belgede sahtecilik,
 • Nitelikli dolandırıcılık,
 • Hileli iflâs suçları,

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, (318, 319, 324, 325 ve 332’nci maddeler hariç olmak üzere)

Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlar da ağır ceza mahkemesinde görülür.

10 yıllık sınırın tespitinde ise ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı dikkate alınır.

Yargılama sürecinin en iyi şekilde takip edilebilmesi ve hak kaybı yaşanmaması için yasal mevzuatların güncel takibi gerekmekte olup sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi için Avukat aracılığıyla hukuki destek alınması tavsiye edilir.

ileAv. Numan TANDOĞAN

Katkı Payı Alacağı ve Artık Değere Katılma Alacağının Belirsiz Alacak Olarak Talep Edilebilmesi Hakkında

Eşlerin birbirlerine karşı talep edebilecekleri alacaklardan olan Katkı Payı Alacağı ve Artık Değere Katılma Alacağı ilgili taleplerin niteliği bakımından 6100 sayılı HMK’nun 107. Maddesi uyarınca belirsiz alacak olduğu ve her ikisinin de davanın açıldığı tarihte miktarı yahut değeri tam ve kesin olarak belirlenemeyen, belirlenmesi davacıdan beklenemeyen veya bunun imkansız olduğu, ancak karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın tam ve kesin olarak belirlenebilmesi mümkün olduğu hallerde adı anılan yasa uyarınca belirsiz alacak davasına konu olabileceğine ilişkin Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin kararı bulunmakta olup somut duruma göre her iki talebin de belirsiz alacak olarak talep edilebilmesi mümkündür.

Devamını Oku

ileAv. Numan TANDOĞAN

Boşanan Eşlerin Talep Edebilecekleri Haklar ve Bunun Neticesinde Açabilecekleri Davalar

Boşanan veya boşanma sürecinde olan eşlerin taleplerine göre birbirlerine karşı açabileceği çeşitli davalar bulunmaktadır. Öncelikle hangi taleplerde bulunulacağının doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Hak kaybına uğramamak ve bu taleplerin analizinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için alanında uzman avukatlara danışılmasında fayda vardır. Açılabilecek davalara ve istenebilecek taleplere gelirsek bunlar;

 • Artık Değere Katılma Alacağı
 • Katkı Payı Alacağı
 • Değer Artış Payı Alacağı
 • Ölüm Nedeniyle Tasfiyede Ayni Talep
 • Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş
 • Diğer Eşte Kalan Malların İadesi
 • Paylı Mülkiyette Ayni Talep
 • Üçüncü Kişiye Karşı İleri Sürülecek Talepler

Bunlara ek olarak;

 • Dava başlangıcından dava sonuçlanana kadar tedbir nafakası,
 • Çocuk varsa çocuk için iştirak nafakası,
 • Yoksulluğa düşme ihtimali olan eş için yoksulluk nafakası,
 • Ve yine çocuk için yardım nafakası,
 • Şartları varsa maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.

Yukarıda görüldüğü üzere açılabilecek davalar ve talep edilebilecek haklar çok çeşitli olup önemli olan hangi yolun izlenecek olmasıdır.