Makaleler

ileAv. Numan TANDOĞAN

Katkı Payı Alacağı ve Artık Değere Katılma Alacağının Belirsiz Alacak Olarak Talep Edilebilmesi Hakkında

Eşlerin birbirlerine karşı talep edebilecekleri alacaklardan olan Katkı Payı Alacağı ve Artık Değere Katılma Alacağı ilgili taleplerin niteliği bakımından 6100 sayılı HMK’nun 107. Maddesi uyarınca belirsiz alacak olduğu ve her ikisinin de davanın açıldığı tarihte miktarı yahut değeri tam ve kesin olarak belirlenemeyen, belirlenmesi davacıdan beklenemeyen veya bunun imkansız olduğu, ancak karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın tam ve kesin olarak belirlenebilmesi mümkün olduğu hallerde adı anılan yasa uyarınca belirsiz alacak davasına konu olabileceğine ilişkin Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin kararı bulunmakta olup somut duruma göre her iki talebin de belirsiz alacak olarak talep edilebilmesi mümkündür.

Devamını Oku

ileAv. Numan TANDOĞAN

Boşanan Eşlerin Talep Edebilecekleri Haklar ve Bunun Neticesinde Açabilecekleri Davalar

Boşanan veya boşanma sürecinde olan eşlerin taleplerine göre birbirlerine karşı açabileceği çeşitli davalar bulunmaktadır. Öncelikle hangi taleplerde bulunulacağının doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Hak kaybına uğramamak ve bu taleplerin analizinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için alanında uzman avukatlara danışılmasında fayda vardır. Açılabilecek davalara ve istenebilecek taleplere gelirsek bunlar;

 • Artık Değere Katılma Alacağı
 • Katkı Payı Alacağı
 • Değer Artış Payı Alacağı
 • Ölüm Nedeniyle Tasfiyede Ayni Talep
 • Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş
 • Diğer Eşte Kalan Malların İadesi
 • Paylı Mülkiyette Ayni Talep
 • Üçüncü Kişiye Karşı İleri Sürülecek Talepler

Bunlara ek olarak;

 • Dava başlangıcından dava sonuçlanana kadar tedbir nafakası,
 • Çocuk varsa çocuk için iştirak nafakası,
 • Yoksulluğa düşme ihtimali olan eş için yoksulluk nafakası,
 • Ve yine çocuk için yardım nafakası,
 • Şartları varsa maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.

Yukarıda görüldüğü üzere açılabilecek davalar ve talep edilebilecek haklar çok çeşitli olup önemli olan hangi yolun izlenecek olmasıdır.