Bursa’da Boşanma Avukatı

ileAv. Numan TANDOĞAN

Bursa’da Boşanma Avukatı

Bursa Boşanma Avukatı

Bursa Boşanma Avukatı

Bursa sınırları içerisinde boşanma avukatı arıyorsanız adresimizi gösteren aşağıdaki haritadan faydalanabilirsiniz.

Boşanma Nedir?

Boşanma, evlilik birliği içerisinde olan eşlerin kanunda öngörülen nedenler ile açacağı dava yoluyla ve dava sonucunda hakim kararı verilmesiyle evlilik birliğinin sona ermesidir. Boşanma kavramı Medeni Kanununda özel olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla hangi nedenler ile boşanmanın olabileceği belirlenmiştir ve bunların haricindeki nedenler ile boşanma gerçekleşmez. Medeni kanun haricinde boşanmanın dayandığı bir takım ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkelerin bir kısmı medeni kanunda da kabul edildiği için ilkelerin bir kısmı Türk hukukunda da uygulama alanı bulacaktır.

Boşanmanın ihtiva ettiği ilkelere değinecek olursak bunlar;

1.Kusur İlkesi

Kusur ilkesi uyarınca boşanma, sadece eşlerden birinin kusurlu olması halinde mümkündür. Bu nedenle boşanma davası açma hakkı, kusurlu olmayan eşe tanınan bir haktır. Boşanma davası açmak için gerekli şartlarınız mevcut olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız Bursa boşanma avukatı aracılığıyla profesyonel hukuki destek alabilirsiniz.

2.İrade İlkesi

İrade ilkesi ise eşlerin ortak iradeleriyle meydana getirdikleri evlilik birliğinin yine onların iradeleri uyarınca bozulmasını ifade eder. Özetle bu ilke boşanma eyleminin tarafların iradelerine bağlı olduğunu ve yine sadece onlar tarafından kullanılabileceğini belirtir. Nitekim Türk hukukunda evlilik kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olup yalnızca bu kişiler tarafından kullanılabilir.

3.Temelden Sarsılma İlkesi

Bu ilke ise evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması halinde bu evlilik birliğinin devam ettirilmesinin taraflar açısından bir faydası olmadığını ve artık evlilik birliğini devam ettirmenin bir manası olmadığını belirtir. Düşünüldüğünde evlilik kavramı hem eşlerin hem de çocukların mutlu ve huzurlu olması için gerçekleşen bir kurumdur. Artık bu amaca hizmet etmeyen evlilik birlikteliğinin aile birliği içerisindeki taraflara mutluluktan ziyade daha çok elem ve keder getirdiği gözetildiğinde bu ilke anlaşılmış olacaktır.

4.Elverişsizlik İlkesi

Elverişsizlik ilkesi, eşlerden herhangi birisinde ruhsal veya bedensel olarak meydana gelen sıkıntılardan dolayı evlilik birliğini ve ondan doğan sorumlulukların yerine getirilmesine olanak vermemesi halinde evlilik birliğinin sona erdirilebileceğini ifade eder.

Boşanmanın sebepleri aşağıda kısaca belirtilmiş olup bu konuda daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili linklere tıklayarak makalelerimize ulaşabilirsiniz.

Boşanmaya hakim olan ilkelerin haricinde Medeni Kanunda düzenlene boşanma sebeplerine gelirsek bunlar boşanmanın özel ve genel sebepleri olarak ikiye ayrılır. Boşanma sebepleri hakkında daha detaylı bilgi almak için boşanma avukatı Bursa ile görüşmeniz halinde hukuki destek alabilirsiniz.

a) Boşanmanın Özel Sebepleri

  1. Zina,
  2. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış,
  3. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme,
  4. Terk,
  5. Akıl Hastalığı.

b) Boşanmanın Genel Sebepleri

  1. Evlilik birliğinin temelden sarsılması,
  2. Anlaşmalı Boşanma,
  3. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması.

Boşanmaya hazırlık evresinde boşanmaya esas teşkil eden hususların çok iyi analiz edilmesi gerekir. Bu analizin doğru yapılabilmesi için tarafların da boşanma konusu olabilecek olayları boşanma avukatına net ve objektif olarak aktarması gerekmektedir. Boşanma sebepleri medeni kanunda, Yargıtay karar ve içtihatlarında belirtilmiş olup her husus boşanmaya sebep teşkil etmediği gibi aksi hallerde boşanma davası reddedilir. Türk hukukunda boşanma sebebe ve hakimin kararına dayanmaktadır. İşbu nedenlerle Bursa boşanma avukatı tarafların anlattığı hususları etraflıca değerlendirip ona göre karar verecektir.

Türk hukukundaki boşanma sebepleri haricinde yurt dışındaki yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Aksi takdirde tarafların evlilik birliği Türkiye’de devam edecek olup buna bağlı olarak mal paylaşımı, velayet ve nafaka hususlarına ilişkin çeşitli ihtilaflar meydana gelebilecektir. Bu tür sorunlarla karşılaşılmaması için yabancı mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren vakit kaybetmeden Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.

Yukarıda izah edildiği üzere boşanma süreci oldukça karmaşık ve detaylı bir süreç olmasına rağmen bu konuda Bursa boşanma avukatından nitelikli hukuki destek alınması halinde kısa vadede ve etkin bir şekilde sona erebilmektedir.

Yazar hakkında

Av. Numan TANDOĞAN administrator

Tandogan&Tandogan Hukuk Bürosu, müvekkillerine Türk hukuku alanındaki konularda nitelikli hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Müvekkillerimiz, yerel ve uluslararası hukuk alanlarında dünyanın önde gelen küresel bir hukuk bürosunun sunduğu hukuki danışmanlık hizmetine en kapsamlı şekilde ulaşmakta, ulusal mevzuata ve ticari uygulamalara ilişkin sahip olduğumuz birikimin bir yansıması olan hukuki desteğimizden faydalanmaktadır.

Bir cevap yazın